سفارش تبلیغ
صبا

دلنوشته

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عشق

مگر نمی گویند که هر آدمی، یک بار عاشق می شود!؟

پس چرا هر صبح که چشمانت را باز می کنی دل می بازم!

هر بار که از کنارم می گذری نفست می کشم باز!

چرا هر بار که می خندی در آغوشت در به در می شوم باز!

چرا هر بار که تنت را کشف می کنم تکه های لباسم بال در می آورند باز؟!

گل قشنگم، برای ستایش تو بهشت جای حقیری است...

با همین دستان بی قرار به خدا می رسانمت...:-)