سفارش تبلیغ
صبا

دلنوشته

صفحه خانگی پارسی یار درباره

گاندی می گوید!

گاندی می گوید:

بهترین و بدترین آدمها را در بین دینداران دیدم؛

بهترین انها کسانی بودند که میخواستند خودشان به بهشت بروند!

و چقدر بی آلایش و پاک بودند! 

سرشان به کار خودشان بود و بی آزار بودند و بهترین مشوق من به دین بودند...

و بدترین آنها کسانی بودند که؛

میخواستند غیر از خودشان بقیه را هم به بهشت ببرند!!!

چقدر وحشتناک بود برخورد با آنها!

تظاهر و ریا!!!

خشونت و توحش در بین آنها موج می زد!!!