سفارش تبلیغ
صبا

دلنوشته

صفحه خانگی پارسی یار درباره

از یه جایی به بعد...

    نظر

از یه جایی به بعد ...

آدم سخت میشه، دلش می خواد مهربون باشه!

اما یاد روزایی می افته که مهربون بوده! باور کرده!

بوی تند حماقت میزنه زیر بینیش...

نمیشه که مثل سابق بشه، می خواد که همه رو با یه چوب،

نزنه اما می زنه...

که نخوره...

از یه جایی به بعد یعنی درست از جایی که آدم دلش زخم میشه...

زبونش تلخ میشه...

شاید واسه آدم های احساساتی از یه جایی به بعد باید اینجوری شه..