سفارش تبلیغ
صبا

دلنوشته

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عاشقانه...

    نظر

سحر با سپیدی " چشمان تو " طلوع می کند...دوست داشتن

و سیاهی شب در برابر سیاهی"چشمان تو" به نماز می ایستد...

هیچ ستاره ای در آسمان نیست که درخشش خود را

مدیون درخشش" چشمان" تو نباشد...

"لبخند تو " رمز زندگی است، و باعث ادامه حیاط موجودات است...مؤدب

شکوفه ها، شکفتن را از " لبخند تو" به ارث می برند...گل تقدیم شما

"چشمان تو " زیبا ترین چشمان...

و"لبخند تو " زیبا ترین و دلنشین ترین لبخند دنیاست...

عاشقت می مانم تا نفس دارم ...بووووس